Denominación Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica pola Universidade de Vigo
Código RUCT do título 4318384
Nivel académico Mestrado – Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Profesión regulada vinculada Enxeñeiro/a Aeronáutico
Resolución Resolución de 15 de enero de 2009 (BOE 19/01/2009)
Norma Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero (BOE 18/02/2009)
Tipo de ensino Oficial (adaptado ao EEES)
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro onde se imparte o título Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 20 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Curso académico de implantación 2023/2024
Número de créditos ECTS 120 ECTS: Obrigatorios (72) / Optativos (30) / Prácticas Externas (6) / TFM (12)
Especialidades Especialidade en Sistemas Espaciais
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Duración do programa 4 cuadrimestres, 2 anos
Coordinación do título Humberto Michinel Álvarez
Memoria vixente do título Memoria do título